Dotační program na rozvoj optických datových sítí v Plzeňském kraji

Projekty musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET.

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje.


Veškeré závazné informace včetně současného dotačního titulu i historie jsou dostupné na portálu eDotace.
(mezi dotačními tituly vyhledáte nastavením filtru: Odbor -> Odbor informatiky; Dotační program -> metropolitní; enter)


Výše poskytnuté dotace:
a) až 50 % - pouze objekty žadatele
b) až 75 % - i objekty a zařízení (např. prvky aktivního monitoringu) a dále zřizované a zakládané organizace Plzeňského kraje i složky IZS
c) až 90 % - na optické trasy, které rozšíří páteřní krajskou datovou síť CamelNET
d) až 95 % - na trasy, které zabezpečí připojení obtížně připojitelných objektů poskytovatele dotace