Dotační program na rozvoj optických sítí v Plzeňském kraji

Projekty musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET.

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje.

Veškeré závazné informace k současnému dotačnímu titulu jsou dostupné zde:

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí

Starší dotační tituly jsou k nahlédnutí taktéž na portálu eDotace (nastavením filtru: Odbor = Odbor informatiky; Dotační program  "metropolitní"; enter).

Výše poskytnuté dotace:
a) až 50 % - pouze objekty žadatele
b) až 75 % - i objekty a zařízení (např. prvky aktivního monitoringu) a dále zřizované a zakládané organizace Plzeňského kraje i složky IZS
c) až 90 % - na optické trasy, které rozšíří páteřní krajskou datovou síť CamelNET
d) až 95 % - na trasy, které zabezpečí připojení obtížně připojitelných objektů poskytovatele dotace

 

Poznámka: Veškerou komunikaci (dotazy, žádosti o změny, ...) provádějte elektronicky přes eDotace: https://dotace.plzensky-kraj.cz u svých Žádostí v záložce Emailová komunikace.