Úprava náhrad za zřízení služebnosti inženýrské sítě

V případech, kdy je optická trasa a infrastruktura s ní spojená umisťována do staveb silnic II. a III. třídy a pozemků pod pozemní komunikací a Plzeňský kraj na jejím vybudování zájem, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje umožňuje úpravu náhrad za zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Vyjádření k zájmu na optické trase vydává Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje na základě předloženého vyplněného a o přílohy doplněného formuláře:

ŽÁDOST O ÚPRAVU NÁHRAD PŘI VÝSTAVBĚ OPTICKÝCH SÍTÍ V PLZEŃSKÉM KRAJI [PDF] [DOCX]