Co je CamelNET

Krajská komunikační síť CamelNET má za cíl propojit všechny významné lokality v Plzeňském kraji. Zejména obce s rozšířenou působností a objekty Plzeňského kraje a jím zřizovaných organizací. Síť zahrnuje pasivní i aktivní prvky. Převážná část využívá optickou síť, kde jsou utilizovány technologie WDM, CWDM a/nebo DWDM. V místech, kde není spojení optikou dostupné je využita VPN provozovaná přes síť v místě dostupných providerů.
Ve městech je pro připojení objektů využívána metropolitní optická síť, na jejichž výstavbu Plzeňský kraj nabízí dotace.
První kroky, průzkumy, plánování, příprava podkladů byly prováděny již od roku 2009. Samotné budování krajské sítě CamelNET začalo v roce 2011 s využitím Evropských dotací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V první etapě bylo vybudováno propojení všech bývalých okresních měst a nemocnic základní péče. Další etapou, v rámci projektu klidné příhraničí, bylo připojení systému monitorování silničního provozu, výhradně tedy v příhraničních okresech. Součástí bylo i budování optické sítě s cílem připojení základen IZS v příhraničí. Průběžně se k síti CamelNET připojují desítky lokalit ročně.
V roce 2018 je optikou připojena většina středisek Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Správy a údržby silnic.
Na síti jsou v tuto chvíli zprostředkovávány služby samotného propojení v rámci sítě CamelNET s přidělenými nekolizními IP adresami, čehož například využívají organizace s více lokalitami v různých místech v kraji nebo nebo Projekt Plzeňské karty. Dále služby datového centra jako například virtuální serverovna nebo zálohování.