Podpora výstavby

 • 2020-01-21T15:38:12.78
  Úprava náhrad za zřízení služebnosti inženýrské sítě

  V případech, kdy je optická trasa a infrastruktura s ní spojená umisťována do staveb silnic II. a III. třídy a pozemků pod pozemní komunikací a Plzeňský kraj na jejím vybudování zájem, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje umožňuje úpravu náhrad za zřízení služebnosti inženýrské sítě.

  Vyjádření k zájmu na optické trase vydává Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje na základě předloženého vyplněného a o přílohy doplněného formuláře:

  ŽÁDOST O ÚPRAVU NÁHRAD PŘI VÝSTAVBĚ OPTICKÝCH SÍTÍ V PLZEŃSKÉM KRAJI [PDF] [DOCX]

   

   


 • 2019-06-05T16:43:56.72
  Dotační program na rozvoj optických sítí v Plzeňském kraji

  Projekty musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET.

  Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje. 


  Pro rok 2023 je vyhlášený nový dotační titul. Termín pro příjem žádostí:

  01.02.-21.02.2023

  Pro rok 2023 je vyhlášený nový dotační titul - II. Termín pro příjem žádostí: 

  03.07.-24.07.2023

   

  Veškeré závazné informace k současnému dotačnímu titulu jsou dostupné zde:

                       Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí

                    Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí - II. 

  Starší dotační tituly jsou k nahlédnutí taktéž na portálu eDotace (nastavením filtru: Odbor = Odbor informatiky; Dotační program  "metropolitní"; enter).

   

  Výše poskytnuté dotace:
  a) až 50 % - pouze objekty žadatele
  b) až 75 % - i objekty a zařízení (např. prvky aktivního monitoringu) a dále zřizované a zakládané organizace Plzeňského kraje i složky IZS
  c) až 90 % - na optické trasy, které rozšíří páteřní krajskou datovou síť CamelNET
  d) až 95 % - na trasy, které zabezpečí připojení obtížně připojitelných objektů poskytovatele dotace

   

  Poznámka: Veškerou komunikaci (dotazy, žádosti o změny, ...) provádějte elektronicky přes eDotace: https://dotace.plzensky-kraj.cz u svých Žádostí v záložce Emailová komunikace.